spin-fix-oto-koltugu-grup-0-1-2-3-0-36-kg-oto-koltuklar-kraft-2914-70-K